Jedni mówią, że na drodze ewolucji człowiek stał się człowiekiem w momencie kiedy stabilnie stanął na dwóch nogach, inni, że tą chwilą był moment kiedy zaczął komunikować się za pomocą słów.  

Zanim jednak rozwinęły się słowa, miliony lat ludzie porozumiewali się ze sobą używając tylko dźwięków i gestów.  O dźwięku własnego głosu poczytasz tutaj

W miarę jak potrzeba wyrażania swoich myśli i potrzeba wymiany informacji rosła, ludzie zaczęli przekształcać dźwięki w proste słowa.  Mięśnie języka i ust zaczęły bardziej się rozwijać i uelastyczniać. I zaczęliśmy mówić. (ćwiczenia dykcji) Coraz lepiej i coraz sprawniej, wymyślając kolejne słowa, nadając im kolejne znaczenia. Jednak pierwotna mowa nie została zapomniana. Nadal, pomimo upływu tak ogromnej ilości czasu, człowiek porozumiewa się przede wszystkim dźwiękiem i gestem, w ten sposób wyrażając emocje.  Nie wierzysz?

Spróbuj powiedzieć „Dzień dobry” na 8 różnych sposobów, zmień barwę, głośność, wysokość, powiedz to szorstko i z miłością. Porady dotyczące ćwiczeń dynamiki mowy znajdziesz tutaj. Eksperymentując z tym popularnym powitaniem, zauważysz, że za każdym razem nabiera ono innego znaczenia. Za słowami kryje się dźwięk, który nadaje znaczenia tym słowom.  To samo dotyczy gestów. Człowiek nadal porozumiewa się przede wszystkim dźwiękiem i gestem.  Warto o tym pamiętać następnym razem jak przygotowujesz swoje wystąpienie publiczne czy prezentację. Nie mówię, że słowa są nieważne, ale jak mówiła sławna pisarka i poetka  Maya Angelou „Słowa są tylko słowami, znaczkami zapisanymi na kartce papieru. Dopiero ludzki głos budzi je do życia, nasyca odcieniami głębszych znaczeń”

I z tym Was dzisiaj zostawiam.

Leave a comment